Wat zijn collectieve verwarmingssystemen?

Collectieve verwarmingssystemen vind je in appartementsgebouwen. Per appartement is er een verwarmingsunit aanwezig waarvan de afvoer terechtkomt in een gemeenschappelijke schoorsteenschacht.

Welke soorten collectieve verwarmingssystemen zijn er?

  1. Aparte verwarmingsunits met individuele rookgasafvoer in een collectieve schoorsteenschacht.
    Elke verwarmingsunit heeft een individuele rookgasafvoerpijp die samenkomen in een collectief rookgasafvoerkanaal. Met FuranFlex kunnen we vierkante kanalen tuberen met zoveel mogelijk individuele schoorsteenpijpen zonder doorvoersectie te verliezen.
  2. Aparte verwarmingsunits in een gesloten CLV-systeem
    Bij een gesloten CLV-systeem komt de aangezogen buitenlucht niet meer in aanraking met de bouwkundige schoorsteenschacht. Het systeem heeft een ingebouwd aanzuigkanaal. Het voordeel is de zuivere aanzuiglucht. Het nadeel is de kostprijs. CLV-systemen worden normaal gebruikt bij nieuwbouwprojecten.
  3. Aparte verwarmingsunits met een CLV-systeem in overdruk
    CLV-systemen met overdruk zijn courant bij hoogbouw. Ze hebben als voordeel dat de vereiste diameter beperkt mag zijn dankzij de overdruk die het rookgas beter afvoert. Nadeel is dat zo een systeem om speciaal gekeurde en aangepaste ketels vraagt.

Hoe gaan we te werk?

FuranFlex schoorsteenvoeringen zijn uitermate geschikt voor renovatie van uw CLV-systeem. U wenst de bouwkundige schoorsteen te behouden? Geen enkel probleem. Wij bekleden de wand met FuranFlex waardoor uw verwarmingsunits enkel nog zuivere lucht aanzuigen. Verder plaatsen we een centrale afvoer voor de rookgas van de verschillende verwarmingsunits in het gebouw. Ze wordt verbonden met de units d.m.v. een T-stuk dat we verankeren in de schoorsteenwand.

Brandveiligheid bij collectieve verwarmingssystemen

In de collectieve woningbouw is brandveiligheid altijd een belangrijke bekommernis. In een ontwerp met horizontale compartimentering is het van belang dat een eventuele brand niet kan overslaan op andere woonunits.

In dat opzicht is een collectief verwarmingssysteem een zwakke plek. Het vormt een verticaal kanaal waarin brand zich eventueel kan verspreiden tussen verdiepingen. Daarom is het extreem belangrijk om een brandveilig afvoerkanaal te installeren.

De lucht rondom ons bestaat uit 21% zuurstof. Uit de “Limited Oxygen Index”-test blijkt dat FuranFlex pas kan ontvlammen wanneer de lucht 98,4% zuurstof bevat, een situatie die nooit voorkomt. FuranFlex is dus niet ontvlambaar en zal vuur niet geleiden bij brand.

Ter vergelijking: een PP-buis ontvlamt al bij een zuurstofgehalte van 19%. De kunststof buizen zijn dus brandbaar onder normale omstandigheden.