Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijke stof die ontgonnen wordt. De stof heeft een naaldvormige structuur en zweeft rond in de lucht. De concentraties in de lucht zijn zo klein dat ze geen gevaar vormen voor de gezondheid.Tot eind jaren tachtig werd asbest heel courant gebruikt in bouwmaterialen omwille van haar hittebestendigheid en gebruiksgemak. Daarom tref je in veel oudere gebouwen asbest aan. Er zijn drie courante verschijningsvormen:

  • Asbesthoudende cement of cementplaten
  • Asbesthoudende vinyltegels
  • Asbesthoudend vinylzeil

Deze bouwmaterialen werden courant gebruikt in en rondom schoorstenen, vanwege hun hittebestendige eigenschappen. Toen bleek de stof verantwoordelijk te zijn voor kankers en stoflong (asbestose). Vandaag mag asbest niet meer gebruikt worden in bouwmaterialen.

Wanneer is asbest schadelijk?

Vanaf de moment dat te hoge concentraties asbestvezels in de lucht rondzweven, loopt u gevaar om deze kankerverwekkende deeltjes in te ademen. Dat kan gebeuren wanneer bouwmaterialen niet meer goed gebonden zijn, waardoor de vezels loskomen. Ook door onverantwoord sloopwerk of verkeerd gebruik van asbesthoudenden materialen kunnen asbestdeeltjes in de lucht terechtkomen.

Waarom uw asbesthoudend schoorsteenkanaal renoveren met FuranFlex?

Bij de installatie van FuranFlex blijft de bouwkundige schoorsteen intact. Ons schoorsteensysteem is dus ideaal wanneer u een asbesthoudend kanaal wil renoveren.Om FuranFlex te installeren zijn geen afbraakwerken nodig en dus komen de schadelijke asbestdeeltjes niet vrij. Deze aanpak is niet alleen veilig, maar ook goedkoper. Immers, je betaalt geen gepeperde rekening bij een gespecialiseerde firma om de asbest te laten verwijderen.Daarbij komt nog eens dat het vaak verstandiger is om asbest onaangeroerd te laten. Als het materiaal niet beschadigd is en niet bewerkt wordt, is het onschadelijk. U vindt meer informatie over asbest op: