Renovatie van een bestaand CLV-systeem

Mag een CLV-kanaal ontworpen voor hoogrendementsketels gebruikt worden met condensatieketels?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Het advies van de CLV-fabrikant is hierin cruciaal. Jammer genoeg geven de meeste fabrikanten negatief advies. Het hergebruiken draagt een risico omdat de kanalen ontworpen zijn voor een veel hogere rookgastemperatuur en ze een lagere dichtheidsklasse hebben. Hierdoor kunnen er storingen door recirculatie van de rookgassen optreden en dit kan levensgevaarlijke situatie’s opleveren.

Een negatief advies is echter niet het einde. Gelukkig bestaan er renovatiemethode’s die de overlast voor bewoners en omwonenden minimaliseren.

Hoe gaan we te werk?

Er wordt een opening in de bestaande technische koker gemaakt om toegang te hebben tot de te renoveren CLV. Omdat de oude aansluitingen waterpas staan of afhellen naar de foute richting moeten we ook de aansluiting van de individuele toestellen op het collectieve rookgaskanaal opnieuw voorzien. Hiervoor maken de buiten- en binnenwand van het bestaand schouwkanaal open en plaatsen we een nieuw T-stuk in het oude kanaal. Het T-stuk is een beetje kleiner dan de bestaande binnenbuis en is voorzien van de juiste hellingsgraad om het condenswater zonder lekkages te laten wegvloeien richting de cv-ketel en de juiste bevestigingsmogelijkheden.

Eens op elke verdieping de nieuwe T-stukken zijn geplaatst laten we de schoorsteenliner van bovenuit zakken doorheen alle T-stukken. Eenmaal in positie kan hij met lucht worden opgeblazen en begint het uithardingsproces met behulp van lagedrukstoom. Als de kous volledig uitgehard is worden beide montage-uiteinden afgezaagd en wordt de schoorsteenliner in horizontale richting in de T-stukken doorboord. Onderaan de schoorsteenvoering dien een aansluiting voorzien te worden voor condensopvang en eventuele drukbestendige sifon.

Het resultaat is een nieuwe, hermetisch gesloten en condensaatbestendige binnenwand van de bestaande CLV-schouw. Bovenaan komt er een verlengbuis die rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer volgens de reglementering scheidt.

Nadien dient de opening in de buitenwand van de bestaande CLV-schoorsteen nog afgedicht te worden met een plaat, en de opening in de schachtwand kan afgewerkt worden met een materiaal naar keuze zonder de benodigde brandweerstandsklasse uit het oog te verliezen.

Deze renovatiemethode kan men toepassen bij elk type CLV-schouw ongeacht diameter, lengte en aansluitingen.