Wat zijn shuntsystemen?

Shuntsystemen vind je in appartementsgebouwen. Ze bestaan uit opeengestapeld betonnen schoorsteenpotten met telkens een vertakking naar de individuele stookunit in de appartementen. Voor de komst van hoogrendementsketels en condensatieketels waren deze systemen ideaal om het collectief rookgas via 1 schoorsteenkanaal af te voeren. De oude ketels zijn veel minder efficiënt, waardoor het af te voeren rookgas veel warmer was. Hoe warmer de rookgassen, hoe sneller ze stijgen doorheen de schoorsteenschacht. En dus ook: hoe minder de kans op condensafzetting op de binnenkant van het schoorsteenkanaal.

Wat zijn de nadelen van een shuntsysteem?

Oude ketels voldoen vandaag niet meer aan onze moderne noden: ze zijn inefficiënt en vervuilend. Daarom beslissen eigenaars van een collectieve woningbouw steeds meer om een hoogrendements- of condensatieketel te installeren. Gevolg: koelere rookgassen, tragere stijgingscapaciteit en dus meer condensatie in de schoorsteenschacht. Intussen weet u dat die bestaan uit betonnen schoorsteenpotten. Dat beton is poreus en dus sijpelt het water in de schoorsteenwand. Door de condens ontstaan er vochtplekken, betonrot en corrosie, zowel in als rondom de schoorsteen. De structuur van een gebouw kan op die manier ernstig beschadigd geraken.

Hoe verhelp ik de condensatieproblemen in mijn shuntsysteem?

U heeft twee opties: ofwel breekt u het shuntsysteem volledig af en plaatst u een CLV-systeem in de plaats, ofwel laat u een nieuwe voering plaatsen in uw bestaande shuntschoorsteenschacht.Een nieuw CLV-systeem kost niet alleen erg veel in aankoop, maar ook de installatie is erg kostelijk. Het shuntsysteem moet namelijk eerst nog uitgebroken worden. Deze optie is dus af te raden, zeker omdat een nieuwe voering een vergelijkbaar resultaat geeft zonder afbraakwerken en hoge kostprijs.

Hoe gaat de renovatie van een shuntsyteem in zijn werk?

Op elk verdiep ter hoogte van de ketelaansluiting wordt een opening in de muur gemaakt waardoor we een speciaal ontworpen RVS T-stuk in het bouwkundige kanaal plaatsen. De grootte van de opening is afhankelijk van het te plaatsen T-stuk en dus de diameter van het verticale collectieve kanaal.

Na het plaatsen van de T-stukken wordt de schoorsteenliner in het collectieve kanaal en door de T-stukken geloodst. Eenmaal in positie kan hij met lucht worden opgeblazen en begint het uithardingsproces met behulp van lagedrukstoom.

Als de kous volledig uitgehard is worden beide montageuiteinden afgezaagd en wordt de schoorsteenliner in horizontalerichting in de T-stukken doorboord. Onderaan de schoorsteenvoering dient een aansluiting voorzien te worden voor condensopvang en eventuele drukbestendige sifon.

Het resultaat is een nieuwe, hermetisch afgesloten en condensaatbestendige voering in het bestaande bouwkundige
kanaal. Bovenaan komt een kap die rookgasafvoer en verbrandingslucht volgens de reglementering scheidt.

Nadien dient de opening omheen de schoorsteenaansluiting alsook de oude schoorsteenopening vakkundig te worden afgedicht en afgewerkt in eenzelfde materiaal als de muur omheen de opening of met een materiaal van de benodigde brandwerende klasse.

Dit type renovatie is toepasbaar op elk type shuntsysteem ongeacht afmetingen, lengte en materiaal.

Brandveiligheid bij shuntsystemen

In de collectieve woningbouw is brandveiligheid altijd een belangrijke bekommernis. In een ontwerp met horizontale compartimentering is het van belang dat een eventuele brand niet kan overslaan op andere woonunits.

In dat opzicht is een shuntsysteem een zwakke plek. Het vormt een verticaal kanaal waarin brand zich eventueel kan verspreiden tussen verdiepingen. Daarom is het extreem belangrijk om een brandveilig afvoerkanaal te installeren.

De lucht rondom ons bestaat uit 21% zuurstof. Uit de “Limited Oxygen Index”-test blijkt dat FuranFlex pas kan ontvlammen wanneer de lucht 98,4% zuurstof bevat, een situatie die nooit voorkomt. FuranFlex is dus niet ontvlambaar en zal vuur niet geleiden bij brand.

Ter vergelijking: een PP-buis ontvlamt al bij een zuurstofgehalte van 19%. De kunststof buizen zijn dus brandbaar onder normale omstandigheden.